Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: “ZNAKOVI PORED PUTA”

ANDRIĆ

’’Čim osetite opštu zlovolju prema svetu i nepoverenje prema ljudima, više nego što je to razumno, opravdano i potrebno,odmah budite ne oprezu,  ali prema samom sebi, i obratite pažnju na svoju unutrašnjost, jer to je  najbolji znak da nešto u vama nije u redu.’’ ’’Znakovi pored puta’’                   […]

ANDRIĆ

’’Ako pravim linijama povežemo među sobom razne filozofske sisteme, kao i društvena uređenja i velike ljudske misaone i materijalne pothvate uopšte, mi vidimo jedno: od samog početka svoga postojanja čovečanstvo (ili bolje rečeno čovek u njemu) stalno se oslobađa i spašava, traži bolje, ma i privremeno, rešenje, ili spasonosni izlaz. Jasno vidimo tu težnju, ali nekog izlaza ni spasenja, pravog […]

ANDRIĆ

’’Kad god sam i gdje god sam naišao na ljude koji su pokazivali suviše razvijenu brigu za nacionalni ponos i opći interes ili pretjeranu osjetljivost za ličnu čast i dostojanstvo, uvijek sam, gotovo po pravilu, nailazio i na ograničen um, nerazvijene sposobnosti, tvrdo srce i grubu, kratkovidnu sebičnost.’’ ’’Znakovi pored puta’’               […]

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’U sarajevskom okružnom zatvoru 1942. godine među uhapšenim komunistkinjama, ilegalkama, rodila je jedna od njih zdravo žensko dete. Kad je devojčici trebalo dati ime, ’krstili’ su je Lejla, jer je jedna od njih tvrdila da to na arapskom jeziku znači: svetlost, a to je bilo ono što im je toliko nedostajalo u njihovoj mračnoj ćeliji. To ime i to dete predstavljali […]

ANDRIĆ

’’Nigde bolje i brže na možete upoznati čoveka, njegovu pravu narav, karakter i ćud, njegovu ’’dušu’’, nego kad ga posmatrate dok sedi za volanom  automobila i vozi. Sedeći pored njega jedan sat, vi ćete bez reči i razgovora saznati o njemu više nego za mesec dana stalnog druženja.’’ ’’Znakovi pored puta’’               […]

ANDRIĆ

’’Slabe i strašljive ljude strah nagoni da rade upravo ono čega se najviše boje.’’ ’’Znakovi pored puta’’                                                                               […]

ANDRIĆ

’’Budite nepoverljivi prema sebi, svojim osećanjima i raspoloženjima. Budite nepoverljivi prema sebi pa nećete imati potrebe da budete preterano nepoverljivi prema celom ostalom svetu. A time ćete biti bolji, pravedniji, svima prijatniji, i sami sebi lakši. Čim osetite opštu zlovolju prema svetu i nepoverenje prema ljudima, više nego što je to razumno opravdano i potrebno, odmah budite na oprezu, ali […]

ANDRIĆ
U SRIJEDU

’’Vreme je za mene najveće čudo. Poimanje vremena, upotreba vremena, osećanje vremena, sve su to za mene prave zagonetke, koje se postavljaju preda mnom svakodnevno. U svako doba dana i noći, u snu i na javi, osećam vreme kao elemenat, blag i koristan ili štetan i razoran, kao što čovek oseća vazduh, vatru, vodu. Gušim se od nedostatka vremena […]

ANDRIĆ
U SRIJEDU

’’Jednom mu je neko — u zao čas! — rekao da je pametan. Kako i zašto, to sam bog zna. Tek, on je poverovao u to. I otada je taj inače mirni i bezazleni čovek postao nemoguć, težak sebi i drugima.’’ ’’Znakovi pored puta’’                           […]

ANDRIĆ

’’U prvoj polovini života čovek želi da radi ono od čega će se u drugoj polovini stideti i odricati, a druga polovina mu prođe u uzaludnim pokušajima da se popravi ili bar zataška ono što se radilo u prvoj. Tako se na kraju sve potire i svodi na nulu. Ostaju samo kajanje i stid.’’ ’’Znakovi pod puta’’   […]