Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: “ZNAKOVI PORED PUTA”

ANDRIĆ

‘’Ono što je najgore kod tih malih kućnih tirana – malih samo po prostranstvu njihove vlasti a nikako po težini i oštrini njihove tiranije – to je njihova ćudljivost i samovolja. Nepredvidljivost njihovih čudi muči nas isto toliko koliko i te ćudi same. A najgori i najteži su oni tirani koji su i sami, u sebi, mučeni i nesrećni. Oni misle da bi, mučeći druge, mogli olakšati svoju muku, […]

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’Dođe vrijeme kad se svi dugovi traže, i to odjednom i sa strašnim, zamršenim kamatama. I ne samo to nego sve ono što je čovjek ikad u životu kupio plaća sad ponovo, i to po novoj, višoj cijeni.’’

ANDRIĆ u SRIJEDU

’’Da li su ovo misaona bića? Stvorenja sa ljudskom dušom? Ponekad mislim da nisu. (Postoji priča kako su jednom jednog od njih uhvatili u laž i i prevari na štetu jedne udovice i njene siročadi; i kad ga je neko upitao: “Imaš li ti, bolan, dušu?” on je nadmoćno odgovorio: “Šta će mi duša? Nisam gajdaš da duvam.”) I u drugim društvima ljudi se ponekad ogreše o […]

ANDRIĆ u SRIJEDU

“Ne postoji srednji put, onaj pravi, koji vodi napred, u stalnost, u mir i dostojanstvo, nego da se svi krećemo u krugu, uvek istim putem, koji vara, a samo se smenjuju ljudi i naraštaji koji putuju, stalno varani.” ‘’Znakovi pored puta’’                                   […]

ANDRIĆ

‘’Nema naročito dobrih ni naročito rđavih vlada ni država. Ali zato postoje vlade i države koje se, da bi se održale, ili da bi postigle svoje ciljeve, služe onom što je niže i gore u čoveku, i druge koje u istu svrhu apeliraju na ono što je više i bolje, što još ne znači najviše i najbolje.

ANDRIĆ

‘’S vremena na vreme dešava se ljudskom društvu da se mržnja i gnev izliju iz svog korita, da poruše sve, zasene razum i ućutkaju sve bolje nagone u čoveku. Dok besne, izgleda da je smak sveta i da će umesto svega što postoji, živi, sja, kreće se i govori, ostati samo mrtvi okean od mržnje i gneva, sam sebi svrha do veka. Tek dublji i pažljiviji pogled […]

ANDRIĆ u SRIJEDU

‘’U teškim i nemirnim vremenima mogu još nekako da se održe brzi, laki, nasrtljivi ljudi, ali onaj ko je opterećen osetljivom savešću, gaženjem od suviše bliskog i čestog dodira sa ljudima, ko ne ume da govori i ne voli da piše, ko se stidi i ko okleva da kaže dobro o sebi i rđavo o  drugima, ko nije brz na poricanju ni vešt i drzak […]

ANDRIĆ u SRIJEDU

’’Dođe vreme kad se čovek nađe pred mračnim, neprelaznim jazom koji je godinama, polagano inesvesno, sam sebi kopao. Napred ne može, natrag nema kud. Reči nestalo, suze ne pomažu; sramota ga da jaukne; a i koga da zove? Ne seća se pravo ni svoga imena. Tada vidi čovek da na zemlji postoji samo jedno istinsko stradanje, to je: muka nemirne savesti.’’ ’’Znakovi pored puta’’ […]

ANDRIĆ u SRIJEDU

’’Drevna je istina koju svi znamo a o kojoj nikad ne vodimo dovoljno računa, da narodi posle pobede često teže stradaju nego posle poraza. To nije samo stoga što je posle uspona lakši pad, a posle pada, verovatniji uspon, nego i stoga što ljudi i narodi obično ne ispituju stvarne uzroke svojih pobeda, lako zaboravljaju prilike i uslove pod kojima su […]

ANDRIĆ

’’Postoji jedno shvaćanje hršćanstva koje samo po sebi stvara ne ljude nego mučenike koji pate bez jasnog cilja i pravog smisla. Za tu vrstu ljudi i ne postoje život i svijet. Svaka misao i svako ljudsko osjećanje ima jedan jedini izraz koji je dopušten i koji se smatra pravim. Svaka i najmanja pojava u životu […]