Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: PRČIZMI

PRČIZMI

’’Da, borim se protiv sveštenika koji prodaju laž, protiv sudija koji čine nepravdu!” 

PRČIZMI

’’Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.’’

PRČIZAM NEĐELJE

’’Koga Rusija brani a Srbija hrani… Blizu je sahrani.’’  

PRČIZMI

”Hljeb ili život? Život, borim se za hljeb!” 

PRČIZMI

”Ako se (nepostojeći) Hrist toliko žrtvovao za čovjeka zašto je toliko (postojećih) ljudi žrtvovano za Hrista?”

PRČIZMI

”Nekima je važnija kap nafte nego kap krvi.”

PRČIZMI

  ”Pamet je ograničena… a glupost granica nema.” 

PRČIZMI

‘’Narod bez države jeste govno na kiši.’’

PRČIZMI

’’Nepravda bilo gdje je prijetnja pravdi svugdje… Šta god utiče na jednog direktno,

PRČIZMI

’’Jedina prava mudrost je u saznanju da ništa ne znaš.’’