Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: PIONIRI

ŠKOLA ZOVE

’’Pioniri maleni mi smo vojska prva Svakog dana rastemo ka zelena trava. Smrt fažizmu a sloboda narodu I mene će moja mati pionirom zvati!’’ Prch.me