Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: ODBRANA

KOSOVO JE KOSOVO  

Crna Gora  godišnje, bar jednom, brani svoju granica od ograničenih susjeda. Ako je Kosovo Srbija, što na granici ne pokaže ’’dobre odnose’’ s Crnom Gorom!? Prch.me

PORAZNA IZJAVA

’’Mi ili On’’!? Izjava je osvanula na naslovnici jedne dnevne novine a izrekao je član Од­бо­ра за без­бјед­ност и од­бра­ну и функ­ци­о­нер Де­мо­крат­ског фрон­та Ан­дри­ја Ман­дић. Ako čitav jedan front kreće na jednoga onda im ni Solunski front ne može pomoći. Pretekli su Hasovu izjavu: ’’Njih dvojica ja i Mujo sami’’ Prch.me