Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: Dževad Karahasan

PRČIZMI

’’Koliko je moguće ostvariti ideju EU u ambijentu u kojem vladaju desničari, fašisti, ksenofobi, lažovi…? To, nažalost, nije moguće. Ne zaboravite da su se desničari oduvijek zaklinjali u domovinu da bi je bolje pljačkali…