Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: Duško Bjelica

PRANJE KROZ GUSTO GRANJE

Preśednik Upravnog Odbora UCG Duško Bjelica, kadar bivše rektorice Radmile Vojvodić izgleda da je na račun Univerziteta kupovao sve kućne potrepštine od sapuna do krpa za pranje.