Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: CAR

MILO KRALJ

Milo kod cara …a caru nema para!

…I CARA DO DUVARA!

Japanski car Akihito nije više gospodar. Poslije 30 godina napušta prijesto. Ne ośeća se dobro pa ide doma. Miče se i carica Mičiko. U nas se niko ne miče. 30 godina padaju iz vladanja a pretiječu cara…