Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: BARAK OBAMA

PRČIZMI

“Zbog promjene u medijima ljudi slušaju samo one sa kojima su već saglasni, jačajući dalje samo ‘svoju realnost’ i negirajući sve drugo, što dovodi do zanemarivanja zdrave debate i pokušaja da se nađe zajednički jezik čime bi se zaista išlo naprijed”.