Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: ATLAS

MIGO NA ATLASU
ILI
ATLAS NA MIGU?

Što bi druže sa Atlasa …

KNEŽEVA VEČERA

Svi argumenti na jednom mjestu. Nekome će ga đavo iźes. Sve je servirano na Inastagramu. Nekome će zaprijet… ali kako se oduprijet tolikom ”žutom” servisu vlasti. Kad si u vlasti iješ i što ljudi ne iju. Prch.me