Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: AKT

KAKAV AKT!

Na Crnogorskom primorju se dobija najbolji

BOLJE AKT…

Gledala sam s Koma plava…

BOLJE AKT…

Cijepila bih se više puta…

BOLJE AKT…

Mogla bih bez ‘ljeba, ne mogu bez njega…

BOLJE AKT

Mali servis…

BOLJE AKT

Prch.me

BOLJE AKT

Ništa se ne širi ka’ kurona…

BOLJE AKT

Kako se prije rata uživalo u organima…

BOLJE AKT, NE ČAČKAJ…!

Đe god čačneš, korona!

BOLJE AKT

Prch.me