Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: AKT

BOLJE AKT

Prch.me

BOLJE AKT…

Ko ne vidi…

BOLJE AKT…

Dobro jutro Crna Goro!

BOLJE AKT… 

…da mi bog oprosti?

BOLJE  AKT…

Život je CABARE… sve ogoljeno!

BOLJE AKT…

…Crna Gora nema druge!

BOLJE AKT

(Na)vode me na grijeh…

BOLJE AKT

Promijeniće vrijeme…

BOLJE PRČ nego AKT

Prch.me

BOLJE AKT…

Nego pakt… sa njima!