Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

SVETO SRBINE
IMAŠ SVE VRLINE

Svetovo otsustvo u CG se uopšte ne osjeća ali ni prisustvo u BG. Takvih imamo sve više na privremenom radu u inostranstvu pa Sveta gledamo sve manje. Ono što je slučaj za sebe, je činjenica da Sveto nije riječ progovorio o svojim ’’saborcima’’ pa ga puštaju da ’’bježi’’… Sve mu prosto bilo samo neka ćuti i neka se krije koliko gođ može… A policija će da se bije ’’buvama’’ kako mu za strv ne znaju. Mafija, na ovim prostorima, je preteča svih mafija i ima pisano pravilo ćutanja mnogo starije od mafijaških zavjeta na zapadu. Još iz tradicije Srednjeg vijeka imamo mafiju kojoj para nema ni na Siciliji, kada je tamošnja mafija bila osrednja. Zapis je u našoj narodnoj pjesmi:

’’ Ne odajte druga nijednoga,/ ne odajte vi jatake naše,/ kod kojih smo zime zimovali,/ zimovali blago ostavljali,/ ne odajte krčmarice mlade,/ kod kojih smo rujno vino pili,/ rujno vino pili u potaji/…’’  itd. do u detalje

I jednoga dana Koza Nostra je napravila prepis originala, i propis po nama, i održala se po našim pravilima, do dana danjega!… A Sveto pisnuti neće pa zato ima bolovanje na neodređeno vrijeme. Jataci ga redovno obskrbljuju sa po jednom ‘čelom u škatulu, pa kad mu prigusti pušti je da ga peči i eto mu bolovanja na pretek. A mi znamo, koji se dobro sjećamo, da je jedva preteka od ‘čele u burnim devedesetim. Ona je za njega gora od guje prisojkinje… Ali pretijče! A dok on pretiječe i oni će… ako bude sreće

Tako, zdravo bili, Sveta gledat nećete a njegove jatake još dugo, oćete!

Kum

Prch.me

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.