Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

PAPCI i ŠUPCI

”Dan” je došao do ”mišljenja” Venecijanske komisije u kome se kaže da država ne može da oduzima crkvenu imovinu. U istom tekstu se ne kaže, može li obrnuto, da crkva (i to strana) oduzima državnu imovinu. Navodno, dotična crkva je održajem stekla to pravo. Ta dotična crkva, (a nijedna se ne dotiče CG osim SPC) kao ni nadležna Komisija nemaju pojma kako je Italija održajem svoje imovine sagnala svo katoličanstvo svijeta u Vatikan a vjekovima su pape držali Italiju, ali nijesu mogli priuštiti Vatikanu državnu zemlju kao svoju (crkvenu) imovinu.

cetinjski-manastir-stara

SPC je utemeljena 1219. a Dukljom-Zetom najmanje 250 (godina ranije vlada visoki crkveni poglavar (oko 970. godine, X vijek) arhont Petar (Petrisalv otac kneza Vladimira). Arhont Petar je prema tome predak Vojislavljevića prve crnogorske dinastije koje je na vrhuncu moći vladala državom Zetom koja se prostirala od Dubnava do Jadrana. Prema tome ono što je dukljanska Crna Gora osvojila (Zahumlje, Travunija, Bosna, Raška, Makedoniju, dio Albanije) nije mogla zadržati ali ono na čemu je utemeljena kao država (bazen Skadarskog jezera, Primorje i Gornja Zeta) niko joj nije mogao oduzeti. Čitava dukljansko-zetska imovina utemeljena je na državno-crkvenom vlasništvu po uzoru na viznatinsko ustrojstvo države na čelu koje je bio vladar i prvosvještenik u istoj ličnosti. Crna Gora je jezgro svoje državne teritorije održala 1000 godina a Venecijnska komisija prihvata crkvneno-nasilni (SPC) održaj od 20 god.

P.S. Očigledno je da su u Venacijanskoj komisiji pravni eksperti papci a u CG šupci!

                                                                                                                                     M.R.Š.                                                                     

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.