Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MARKO MILJANOV

Kad su Piperi udarili na ovce Mulete Radovanova s Kosora u Bolev Do, utekli su s plijenom pod pećinom kod Morače. Kuči su dotrčali i jurišali na Pipere. Piperi, iskraj vode ispod pećina, pobili su Kuče tako lasno kako su sami mogli željet, jer su Kuči nesmišljeno k njima odili niz jednu strmen, pa i Piperi vr sebe pobiše, te su ovu strmen mrtvi i ranjeni Kuči pritisli. Todor Mušikin, kad je vidio tolilku pogibiju Kučima, zvao je Vula Nikolina, koji je malo bolje bio na pogled Piperima, i reče mu: »Vika Pipere, ne udri Kuča uprav, e vidiš iskopasmo i!« Ondar Vule viknu Piperima: »A ne udri ko je Piper, Kuča uprav, bog ti i sveti Jovan, jer istražismo Kuče!« Potome je vojska uzmakla od te riječi, te nijesu bili koliko su mogli. Tu je poginulo stotinu Kuča i Pipera, ali mali dio Pipera a veći Kuča, a bog zna koliko ćaše još bit pogibije da ne bi Vula i Todora!

                                                                                                              “Primjeri čojstva i junaštva”

Prch.me

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.