Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

BOŠNJACI (BANU*) OPET IŠTU?

NJEGOŠ PERSONA NON GRATA!

Prije svega, tačno je da se (s foto) Njegošem jurišalo na muslimanski ali i na hrišćanski živalj koji nije bio po mjeri one vlasti iz 90-ih koja se proteže u raznim varijantama do 18-ih godina ovoga vijeka… I nesporno to je bila tiranija. Međutim Njegošev umjetnički vidokrug je univezalan pa kaže: ”Al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga pod znaniju prava, to je ljudska dužnost.” Zastupnici ideoloigije da je Njegoševo djelo ”Gorski vijenac” genocidno morali bi pokazati malo više poznavanja dokazanih istina. Svaka vjera na ovim prostorima je okupaciona, prije svega Hrišćanstvo pa potom i raskol u njemu na Istočno i Zapadno Hrišćanstvo pa tek na kraju dolazi Islam. Zbog okrutnosti domaćeg (crnogorskog) Feudalizma, islam (takođe feudalni) nije se preteško primao ovđe, a jedan od osnovnih razloga bio je, prije svega ekonomski, mnogo manji ”pdv” nego kod domaćih feudalaca. Kasnije je islamski feudalizam stigao do pravoslavnog ”poštenja” pa je i on od siromašnijih napravio ”sirotinju raju koja globe plaćati ne može ni trpjeti turskoga zuluma”. Na kraju o istrazi Poturica, još uvijek, niđe traga nema a o istrazi Crnogoraca pod Ćuprilićem, bosanskim vezirom, ima sijaset! Taj je doslovno po planu i programu koji je predočio Sultanu na Bosvoru krenuo na Crnu Goru 1714. paleći je i ubijajući sve živo da ne ostane oko za svjedoka. Zećane je unakazio jer su pritekli Crnogorcima u pomoć prilikom pohoda skadarskog Ahmet paše na Cetinje. Dačekali su ga Crnogorci pod komandom Vladike Danila na Carev Laz 1712. đe je stravično poržen.

A što se tiče crnogorskih Bošnjaka, nijesu morali ići po Islam u Bosnu, jer ga je u Crnoj Gori bilo i za izvoz. Ali u smislu ”izdaje” Crne Gore u onim vremenima, takođe pripadnici islamske vjeroispovijesti ne treba da trpe nikakvu ”hipoteku”. Pravoslavna izdaja je bila slavnija od islamske što i danas protvđuje stvarnost. 

Alahimanet a bog sve vidi!

BANU* – Bošnajčka Akademija Nuka i Umjetnosti

Prch.me

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.