Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: SOKRAT

PRČIZMI

’’Jedina prava mudrost je u saznanju da ništa ne znaš.’’

PRČIZMI

’’Kada se žene učine jednakim s muškarcima tada će one postati nadmoćnije.’’                                                                                       […]

SOKRATOVA PROGNOZA ZA DANAS

SOKRAT 470-399 p.n.e. Demokratija će platiti zato (?) što će pokušati odgovarati svima! *Siromasi će htjeti imetak bogatih. A demokratija će im to dati. *Mladi će htjeti biti uvaženi kao stari, žene će htjeti biti muški, stranci će htjeti  prava storosjedilaca. A domokratija će im to dati. *Lopovi i prevaranti će htjeti važne državne funkcije. A demokratija će im to […]