Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: RASPRODAJA

KAKO TO ZVUČI GORDO

CG na (ras)prodaju Na Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore utvrđen je Nacrt odluke o planu privatizacije u 2017. i upućen je Vladi na saglasnost. Dokumentom su predviđeni prodaja akcija i imovine putem javnog tendera: AD „Montecargo“                           Podgorica „Luka Bar “ […]

RASPRODAJA  LJUDI

Počela je rasprodaja i Skadarskog Jezera na komade. Protestuje samo Opozicija! Pozicija obećava nova radna mjesta (za oko dv(j)esta radnika). Niko ne protestuje što su na prodaju i Crnogorci. Najamnici u svojoj kući, unajmljeni tuđinu-gospodaru. Prč: Popuš(t)ili ste ga ovoga puta… bez MNE. Prch.me

CRNA GORA NA AKCIJU!

Ruska reklama za NEKRETNINE u Crnoj Gori će vas ovih dana, u zahuktaloj propagandi, presresti gotovo na svakom sajtu. Ima je i na prvoj stranici GOOGLE. Prije no išta otvorite, otvori vam se: ’’Недвижимость в Черногории’’. Rusija je davno ušla u Crnu Goru a ona tek sad ulazi u NATO. Rusija je, s pravom; izdaje, prodaje, rasprodaje. Ilustracije radi, izdvojili […]