Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: PRČIZMI

PRČIZMI

’’Prezirem rasizam jer ga smatram varvarstvom, bez obzira da li dolazi od crnog ili bijelog čovjeka.’’ 

PRČIZMI

’’Velikom narodu je lako da zaboravlja. Pogotovu zlo. A Srbi su mali, malecni, šaka jada. I zlo nam je neka vrednost. Počesto druge i nemamo. Moramo i njega kao oči u glavi čuvati. Nikad ga, do smrti ne zaboravljamo.’’ 

PRČIZMI

’’Ja ovako zamišljam idealan svijet u kojem bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni.’’ 

PRČIZMI

’’Da, borim se protiv sveštenika koji prodaju laž, protiv sudija koji čine nepravdu!” 

PRČIZMI

’’Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.’’

PRČIZAM NEĐELJE

’’Koga Rusija brani a Srbija hrani… Blizu je sahrani.’’  

PRČIZMI

”Hljeb ili život? Život, borim se za hljeb!” 

PRČIZMI

”Ako se (nepostojeći) Hrist toliko žrtvovao za čovjeka zašto je toliko (postojećih) ljudi žrtvovano za Hrista?”

PRČIZMI

”Nekima je važnija kap nafte nego kap krvi.”

PRČIZMI

  ”Pamet je ograničena… a glupost granica nema.”