Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: PARLAMENT

PRČ DANA

ČmARKO P….

PJESNIK VJESNIK

PRČ U PARLAMENTU – DRITKO BRITKO !

CG FARMA

CG je velika farma Na njoj se svašta zbiva Jebe lud zbunjenog A o dobru se sniva.  Na tapetu je cijela Boka Mamula, Institut i Bijela Na očigled oba oka Tone nam zemlja cijela.  Svevišnji da nam je otac Spasa nam ni otkud nema Ovo je vladin ropac A ne skupštinska dilema. Ristu hramove i gore Manku obale i more […]