Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: NJEGOŠ

NJEGOŠ

’’Trag se grdni njigov iskopao kao što je šarenim konjima!’’

OJ NJEGOŠE, KO TI NE ZAVIDI?

Meštrovićev Njegoš spada u red monumentalnih skulptura i teško ga je šenuti s mjesta. Spada i u kategoriju najizražajnijeg vajrskog djela sa ovih prostora koje se ”misaonošću” može porediti sa Rodenovim ”Misliocem”. Bez obzira  na svu vleičinu ovoga djela rado bi ga neki krugovi,  naročito izvan Crne Gore šenuli s Lovćena… Crnogorca, Njegoša i Meštovića, […]

PRČ DANA

Čuš, da šenu Njegoša?

NJEGOŠ

…Eto vam ga Crnogorci!

Prch.me

NJEGOŠ

’’Budale su s očima slijepe koje vide, a zaludu vide.’’

NJEGOŠ

“Ja sam se u početku nešto nadao, nego danas vidim da je zasad jugoslovenstvo idealna riječ koja samo praznijem glasom lijepo zveči… Jugosloveni sile svoje ne poznaju, pa i zasluge svoje ne vide. Stoga oni sebe i predaju slijepo u bezuslovno ropstvo tuđinu. Ovo je vječna muka za one koji su njihovi i za one […]

NJEGOŠ

„Našao sam čovjeka neviđene veličine i srazmjerne ljepote“. Vladika crnogorski se isticao visokim stasom i ljepotom lica’’.                                                                               […]

NJEGOŠ

(O Njegoševoj pjesmi nad pjesmama, II dio)

Nije još utvrđeno, iako to nema poseban estetski značaj, ko je mogla biti žena koja je inspirisala Njegoša da napiše najljepšu pjesmu svoga jezika. Da li je to ona đevojka iz plemićke palate i porodice Mazarović dok je on boravio u Perastu u susjednoj palati Balovića, teško je odgovoriti. Ovu pjesmu Njegoš je pokazao i […]

NJEGOŠ

Crnogorska pjesma nad pjesmama! Milorad Medaković, Njegošev sekretar i ađutant, boravio je na Cetinju od 1844. do 1848. Bili su i lični prijatelji, samo što je sekretar bio desetak godina mlađi od vladike crnogorskog. Po Medakoviću, Njegoš je radi zdravlja sišao u Boku „da se kupa i nastani u Perastu“. U knjizi ’’P. P. Njegoš […]

PRČIZMI

  ’’Samoobmana je ubitačna i za ljude i za narode.’’

Lajkuj nas!