Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: ĐEVOJČINA NEĐELJE

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Dobro jutro Crna Goro.

ĐEVEOJČINA NEĐELJE

Cijevna će poželjeti vode Ali vode niđe biti neće.

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Samo mi Stojko fali…da me obali!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Risto? Kačavenda i ja, nije isto!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Pritisla suša…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

KOSOVKA ĐEVOJKA

Prch.me

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Oj đevojko visoka planino prođe ljeto ne primih se na te!

ĐEVOJČINA NEĐELJE!

’’…Da je vječna Crna Gora…’’

ĐEVOJČINA NEĐELJE

Najskuplje je more pored Crne Gore…