Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: CG

J***Š DOKTORE ČUVAJ ZDRAVLJE

Plate ljekara u CG na intenzivnoj njezi! Plate funkcionera na intenzivnoj sprezi! Prch.me

BEZ KONFLIKTA INTERESA

Poslije otkrivanja konflikta interesa u Zavodu za zapošljavanje  na putu je masovno zapošljavanje bračnih parova bez konflikta. Prch.me

PRČ DANA:
AFERA SNIMAK U G. VIJENCU

A ko krade biti će najbolji! A ko izda onoga što počne, Satvar mu se svaka skamenila… Prch.me

PRČ DANA:
AFERA SNIMAK U “PAROVIMA”

SREĆNI L(J)UDI Đe gođ nađeš zgodno mjesto tu sebe posadi! Poslanik Zoran Jelić potvrdio aferu snimak i pokrio dva radna mjesta… u Zavodu za zapošljavanje… i u Parlamentu za zabušavanje. Na dva mjesta prima palću, prima plaću mimo braću! Prch.me

JUNAK NAŠEG DOBA  

Šešelj ni 12 sati nije ostao na udarni mjestima u internet štampi. O’ladile su se žrtve. O’ladila su glasila. Zaladila je javnost. Zaboravljen je zločin. Zabolje spokojne za pokojne. Veselje je bilo u Srbrenici. Šešelj je bio vijest dana koliko je bio. Poduprt video i pisanim dokazima afirmisan je još jednom i sa najviših nivoa! […]

IGRA MARA MAKSIMOVA !!!

Ugledni Crnogorski rodoljubivi pop anticrnogorske crkve, Amfilohoje zvani Risto, od oca Sotone iz prezimena Radović, poručio je svom stadu, na sva zvona, da se Milo miče! Ili tačnije, ”da se Đukanović odma povuče”. Dok je bravlje stado željno očekuje ko će koga ”povuć” njegov dilber – efendija Veljo Džomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko – […]

Lajkuj nas!