Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: AKT

BOLJE  AKT…

Život je CABARE… sve ogoljeno!

BOLJE AKT…

…Crna Gora nema druge!

BOLJE AKT

(Na)vode me na grijeh…

BOLJE AKT

Promijeniće vrijeme…

BOLJE PRČ nego AKT

Prch.me

BOLJE AKT…

Nego pakt… sa njima!

(Naj)BOLJE AKT

…I posle svega, oću njega!

BOLJE AKT…

Promijeniće vrijeme!

BOLJE AKT…

Pregaocu bog daje mahove!

BOLJE AKT…

Bogata oskudica…

Lajkuj nas!