Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Prchizmi

PRČIZMI

’’Ne čitam knjige od onih ljudi koji su izdali domovinu.’’

PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

François Voltaire

“Kada je u pitanju novac, onda je svako iste vjere.”

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

‘’Vlast nas je uvjerila da se ne može dobro živjeti od zemlje, ali može vrlo dobro od podzemlja’’

PRČIZMI
PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

Stanislav Jerži Lec

’’Nepismeni moraju diktirati.’’

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić

”Srbi su najugroženiji u Srbiji a u Crnoj Gori su grozni… nacionalisti.”

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mark Tven

’’Bolje je ćutati i pustiti ljude da misle da ste budala, nego otvoriti usta i otkloniti svaku sumnju.’’

PRČIZAM

(Za Daču)
PRČIZMI

PRČIZMI

Umberto Eko

’’Fašizam može da zastupa samo jedan popularni elitizam. Svaki građanin pripada najboljem narodu na svijetu, najbolji građani su članovi stranke, svaki Građanin može (ili bi trebalo) da pristupi stranci. Vođa zna da njegova moć nije demokratski prenijeta na njega nego nasilno osvojena i njemu je potpuno jasno da njegova snaga proizilazi iz slabosti masa, koju su tako slabe da […]

PRČIZMI
PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

Mihailo Radojičić

  “Crnogorci i kad nista ne rade, najvise za sebe urade kad im drugi o glavi rade.”

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Duško Radović

’’Najbolji sinovi i kćeri naših naroda i narodnosti pali su u ratu. Bilo bi bolje da je obrnuto,  ali to nije ni logično ni moguće. To se i može tražiti samo od najboljih.’’

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

’’Crnogorci su zadnji put radili samo za dva slova Ś i Ź! Sad Śete ako ima šta da iŹedete?’’

PRČIZMI
Lajkuj nas!