Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Prchizmi

PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

Mihailo Radojičić Šok

”Crna Gora svakome pravdu pruža… Pravda je dostrižna brzinom (S)puža.”                                                             M.R.Š.

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

”Novinari su danas sve više u profesiji a profesije je sve manje

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

”U Crnoj Gori je veći problem koliko se krade no

PRČIZMI
PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

Stanislav Jerži Lec

’’Tragovi mnogih zločina vode u budućnost.’’

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Miroslav Miro Vicković

“Nama je država domovina a njima

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

  ”Crnu Goru su više ometali ovi koji su je branili od onih koji su je zabranjivali.”

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

”Pala je Bastilja… A basta li Crnogorcima…?”                                                                            M.R.Š.

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

”Kad se đavoli žene, svako dobro se razvodi.”                                                                         M.R.Š.

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Artur Šopenhauer

’’Bogatstvo je nalik na morsku vodu; što je više pijemo,

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

“Ova vlast nikoga ne želi ko joj se pod rep ne useli.’’

PRČIZMI