Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Prchizmi

PRČIZMI

PRČIZMI

Nikola Tesla

“Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvjetljavati gradove i gradove.” 0000

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Marko Miljanov

„Čovjek vrijedi samo dotle dok smije svakome reći istinu u oči.” 0000

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Lav Tolstoj

’’Što je veća država, to je pogrješniji i okrutniji njen patriotizam, kao što je i veća količina patnje na kojoj je njena moć utemeljena.’’.                                                               […]

PRČIZMI
PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

Niccolo Machiavelli

’’Prva metoda procjene inteligencije vladara je da se pogleda u ljude koji ga okružuju.’’. 0200

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Fridrih Niče

’’Država je najhladnija od svih hladnih nemani. I hladno laže: i ova laž gmiže iz njenih usta: Ja, država, ja sam narod.‘’ 0000

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Meša Selimović

Čovjek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem. 0000

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

M.R.Š.

”Kad se svijeća ugasi sve su žene jednake! Kad se svijeća upali… sve su različite!”                                                                           M.R.Š 0000

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Dževad Karahasan

’’Koliko je moguće ostvariti ideju EU u ambijentu u kojem vladaju desničari, fašisti, ksenofobi, lažovi…? To, nažalost, nije moguće. Ne zaboravite da su se desničari oduvijek zaklinjali u domovinu da bi je bolje pljačkali… 0000

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Duško Radović

’’Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade.’’                                                     […]

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Sv. Petar Cetinjski

„U mene izvan pera i jezika ne imade sile nikakve za privesti nepokorne na poslušanije“ 0000

PRČIZMI
Lajkuj nas!