Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Prchizmi

PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

’’Budala je siguran u sebe… jer zna da se nikad opametiti neće. Pametan je često nesiguran, jer zna… pameti nikad dosta.’’                                                                     […]

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Merlin Monro

 ’’Bolje je da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što nijeste.’’

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

”Pokoljenja djela sude… Izdajnici bez osude.”

PRČIZMI

PRČIZMI

’’Ne čitam knjige od onih ljudi koji su izdali domovinu.’’

PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

François Voltaire

“Kada je u pitanju novac, onda je svako iste vjere.”

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić Šok

‘’Vlast nas je uvjerila da se ne može dobro živjeti od zemlje, ali može vrlo dobro od podzemlja’’

PRČIZMI
PRČIZAM DANA

PRČIZAM DANA

Stanislav Jerži Lec

’’Nepismeni moraju diktirati.’’

PRČIZAM DANA
PRČIZMI

PRČIZMI

Mihailo Radojičić

”Srbi su najugroženiji u Srbiji a u Crnoj Gori su grozni… nacionalisti.”

PRČIZMI
PRČIZMI

PRČIZMI

Mark Tven

’’Bolje je ćutati i pustiti ljude da misle da ste budala, nego otvoriti usta i otkloniti svaku sumnju.’’

PRČIZAM

(Za Daču)
PRČIZMI

PRČIZMI

Umberto Eko

’’Fašizam može da zastupa samo jedan popularni elitizam. Svaki građanin pripada najboljem narodu na svijetu, najbolji građani su članovi stranke, svaki Građanin može (ili bi trebalo) da pristupi stranci. Vođa zna da njegova moć nije demokratski prenijeta na njega nego nasilno osvojena i njemu je potpuno jasno da njegova snaga proizilazi iz slabosti masa, koju su tako slabe da […]

PRČIZMI
Lajkuj nas!