Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Prch Đevojka

ĐEVOJČINA NEĐELJE

U'rte, kurte i murte…

BOLJE AKT

Promijeniće vrijeme…

PRČI-ĐEVOJKA

…’’Ođe ljudsko zapire poznanje’’

ĐEVOJČINA za PRAZNIK

Trinajestojulka… Lovćena mi! …Na kamenu podlovćenskom

PRČ PROTIV RASIZMA

…Rasna je čija je da je!

BOLJE AKT…

Nego pakt… sa njima!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

…U više primjeraka

(Naj)BOLJE AKT

…I posle svega, oću njega!