Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Prch Đevojka

ĐEVOJČINA NEĐELJE

GOSPODE POMILUJ…

…Jedini razlog, da svi Crnogorci budu u jednoj crkvi!

BOLJE  AKT…

Život je CABARE… sve ogoljeno!

BOLJE AKT…

…Crna Gora nema druge!

BOLJE AKT

(Na)vode me na grijeh…

ĐEVOJČINA NEĐELJE

…Ovo Draži

ĐEVOJČINA NEĐELJE

U'rte, kurte i murte…

BOLJE AKT

Promijeniće vrijeme…

PRČI-ĐEVOJKA

…’’Ođe ljudsko zapire poznanje’’

ĐEVOJČINA za PRAZNIK

Trinajestojulka… Lovćena mi! …Na kamenu podlovćenskom

Lajkuj nas!