Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Prch Press

PRČ uvodnik

PRČ – Gl. urednika  (Čujete li kako kolo pjeva iz glave je cijela naroda) U pamet se dobro Crnogorci A ko prči biti će najbolji A ko izda onoga što počne Prč se njegov propa na ta svijet Usa’nuo ka’no kukurijek Pa ne moga oprčit nikoga Da načini sebi nasljenika. Taj tražio prča najamnika Da […]

Prch Press

   

Lajkuj nas!